Đã đóng

Copy course data from college website

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £367 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

Build a spreadsheet of Vocational courses at 42 of London's colleges that qualify for students to apply for the 19+ advanced learner loan. I have a spread sheet which contains the list of available qualifications on the loan scheme. So it will be a matter of cross referencing that with the colleges own website course finder. Once identified as a course provided by the college that qualifies for the loan, use the 2nd spreadsheet provided which outlines a detailed overview of Each of the courses available in the uk, search for the loan qualified course and Copy onto the 3rd spreadsheet under the relevant header for the college.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online