Đóng

Create a Google Quiz Form with Randomized Parameter Values

Dự án này đã được trao cho ioanaprof với giá $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I want to create a Google Form with 5 math quiz questions. Each question has parameters whose given values are randomized. For example, a question may be something like:

Q. What are the values of x + y and x * y? x=<random number within a range>, y=<random number within a range>

So in one instance, a user may see :

Q. What are the values of x + y and x * y? x = 2, y = 5

(Answers: 7, 10)

And in another instance, a second user may see :

Q. What are the values of x + y and x * y? x = -4, y = 8

(Answers: 4, -32)

When a user submits the form, all the answers and the parameter values are saved in a Google sheet, together with user's name, date and time.

This work will probably require the use of Google App Script. Please only bid on the project if you have the necessary skill to do the job.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online