Đã hoàn thành

Create an excel tracking system for a charity

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mikeee với giá $11 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

A charity I work with has received $250,000 in tax credits to issue to their donors. This means that, when a donor gives a contribution, they receive a credit equal to 50% of their gift.

Example:

- John Smith gives $1000

- he receives a tax credit equal to half his donation (in this case $500)

I need an excel spreadsheet that can track:

1. Who the donor is (name cell - the spreadsheet user keys in: John Smith)

2. How much the donor has donated (data input cell - the spreadsheet user keys in: $1000)

3. What amount of tax credit the donor is entitled to (calculation cell: donation x .50)

4. How many tax credits remain (if the above were the only gift, this would be $249,500). There will be many gifts: I need the "Remaining Tax Credits" to keep track of this.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online