Đang Thực Hiện

Data Entry

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data entry skills need, want fill data spreadsheet, data research spreadsheet entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14076346

Đã trao cho:

₹1450 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹1308 cho công việc này

dzafic98

Hi, I saw your offer, and I decided to apply for this job. I think I am the right person for this job. I am very responsible and I like to think of myself as an organized person, so you should have no worries about the Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Nelson507

A proposal has not yet been provided

₹950 INR trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
krishanh

A proposal has not yet been provided

₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1650 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
joe311292

A proposal has not yet been provided

₹1500 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0