Đã Đóng

Data Entry

We need a data entry person that will be getting the data from a website that we will assign and entering in to a wordpress sites, we will explain the process (very simple to do)

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel, Word

Xem thêm: data entry page wordpress, data entry excel wordpress, data entry template wordpress, wordpress entering data, data entry form wordpress, entry data wordpress, data entry plugin wordpress, need online data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14684526

1 freelancer đang chào giá trung bình $4444 cho công việc này

$4444 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0