Đã Hủy

Data Entry Project

4 freelancer đang chào giá trung bình $117 cho công việc này

issamtahayekt1

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $155 CAD - .

$155 CAD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$35 CAD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$55 CAD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$222 CAD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0