Đã đóng

Data conversion from PDF to Excel

Dự án này đã được trao cho mynads với giá RM61 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

I had converted a 48 pages pdf bank statement into 48 excel sheets in one excel file. As a result of this conversion, some of the data are missing (maybe conversion software were not good at converting the whole document). I had corrected 8 pages/sheet and required some one who good at excel and fast typing to correct and finish the rest to the pages/sheets.

I had uploaded a sample excel sheet and pdf sheet to get a clear understanding of the project. In case additional information is required please PM me personally.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online