Đã đóng

Design of snubber circuit for thyristors & LC filter circuit for single & three phase half controlled scr bridge rectifier.

Dự án này đã được trao cho gunjantetar với giá ₹1300 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need a calculation sheet for design of snubber circuit based on thyristor parameters & LC filter circuit for single & three phase half controlled scr bridge rectifier to restrict the given current & voltage ripple and improve power factor.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online