Đã đóng

Ebay tracking automation

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $170 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need a tool that will automatically interact with Ebay and pull UPS tracking numbers from my eBay sales. It will then need to confirm that those numbers are valid and that they have started to track on the UPS system. The tool will also need to check for other Ebay sales that do not have tracking uploaded. Then at a preset time everyday the tool will upload pre-validated UPS tracking numbers to the sales that are missing tracking for the daily ebay sales. I have several ebay IDs that this will need to be done for so if possible I would like the tool to be web based or at least be able to be converted to a web format in the future.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online