Đã đóng

Excel Bid Model

Dự án này đã được trao cho telfordm với giá $130 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I have some work, in an Excel spreadsheet. We are looking for a bidding tool and would like to have it built in excel. There are approx 15 to 20 cost factors that drive the production cost of an item we Mfg. Some costs are fixed and others flex with the qty produced. The bid tool must be able to calculate cost of an item for multiple quantities of an item.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online