Đã đóng

Excel add-in/macro to pull flight information from 2 website/APIs

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $36 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Use excel macro to get the date for the below two scenarios in an excel. I should have the flexibility to enter the inputs (i.e, start city, destination and dates) and should be able to fetch the below data by using a button in excel. If implememtation of scenario 2 is complex, then please quote me the details for scenario 1

scenario 1

The macro/program should take the inputs of the start city and the destination along with the dates of travel and should get the cheapest flight ticket and the also the ticket cost for the shortest flight duration from [url removed, login to view] and [url removed, login to view] websites. The data can either be scrapped from the website or picked up from the API.

scenario 2

The macro/program should take the inputs of the start city and 5 destinations along with the dates of travel and should get the cheapest flight ticket and the also the ticket cost for the shortest flight duration from [url removed, login to view] and [url removed, login to view] websites in the form of a table as below. The data can either be scrapped from the website or picked up from the API.

Cheapest Shortest

destination 1

destination 2

destination 3

destination 4

destination 5

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online