Đã hoàn thành

Excel data entered

Dự án này đã kết thúc thành công bởi XpertWriters với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I have pictures of spread sheets and I need them to be entered on an excel spread sheet with the exact layout that I give you in the example. I need it done with in the next couple of hours. Will reward more if it's completed fast :)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online