MS Excel expert to split data across cells and remove duplicates

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 81

Mô Tả Dự Án

IMPORTANT: Only respond if you are Excel expert.

See demo attached. This is just an extract from the file to be used.

Names Sheet:

Task 1: Remove Duplicate records. A duplicate is where Registered Service Provider AND Head Office AND Telephone values are the same. End result is to have a single record for each set of duplicates.

Task 2: Split address values in a single cell split into 5 cells of Address line 1, Address line 2, City, State, Postcode.

Task 3: Groups Tan

Remove Duplicates. A duplicate is where the Registered Service Provider AND the Group values are the same.

Goal is to have a single record for each Registered Service Provider and Group combination.

When bidding send a note saying "I am an excel expert" so I know you read the spec.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online