Đã hoàn thành

Excel macro fix

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MimiFL với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have an excel with some macros on, but something is wrong. I have a list where you can select an employee and fill out the columns, but the data gets saved for all employees, rather than just for that one specific.

The second issue is that I have an expiration report, so when I select a date that is after the "valid until" date, it should display the entries that are overdue, but it always returns no entries.

I need this project to be solved in the next 4-6 hours.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online