Excel macro fix

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

I have an excel with some macros on, but something is wrong. I have a list where you can select an employee and fill out the columns, but the data gets saved for all employees, rather than just for that one specific.

The second issue is that I have an expiration report, so when I select a date that is after the "valid until" date, it should display the entries that are overdue, but it always returns no entries.

I need this project to be solved in the next 4-6 hours.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online