Đã đóng

Export 200 items data from PDF to spreadsheet

Dự án này đã được trao cho Erimmoni với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
161
Mô tả dự án

I have a spreadsheet with 200 items in it that I need the following information extracted from.

Item Name

Item Number

UPC

Price

See attached PDF for details, please send an example of the first few products when you bid to make sure that you understand the job.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online