Đã đóng

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €116 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

For analysis purposes I want to extract data from [url removed, login to view] for the period 1st January 2017 to 31st January 2017. Approximately 930 entries.

The data are for public tenders so the data are public, but not structure 100% alike. Some data must be found in appendixes to the entries.

Attached there is a powerpoint to visualize the data extraction, and a spreadsheet with examples.

Project must be completed before 10th of april 2017.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online