Fill in a Spreadsheet with Data

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 60

Mô Tả Dự Án

For analysis purposes I want to extract data from [url removed, login to view] for the period 1st January 2017 to 31st January 2017. Approximately 930 entries.

The data are for public tenders so the data are public, but not structure 100% alike. Some data must be found in appendixes to the entries.

Attached there is a powerpoint to visualize the data extraction, and a spreadsheet with examples.

Project must be completed before 10th of april 2017.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online