Còn mở

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $5 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

We require data entry onto a formatted excel template. Minimal excel experience needed, only a keen eye for accuracy and detail.

These excel templates act as import files into our system and will need to be filled in with data provided to us by our clients.

The data provided to us by our clients, most often will be a scanned document requiring manual data entry.

It is important that we receive quick completion times the moment we post a job.

This is an ongoing project and volumes are expected to increase.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online