Đã hoàn thành

Fill in a Spreadsheet with Data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shafaqat11 với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I want the excel spreadsheet in the attachment to be filled under each related section by looking to the pdf file. (See example list spreadsheet)

*Enter all contact names on the list

*Enter "00" instead of "+" for the country phone codes

Please make a few sample entries and send while you make an offer.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online