Đang Thực Hiện

Fill in a Spreadsheet with Data

data entry

Kỹ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Excel

Xem thêm: fill spreadsheet data websites, fill data spreadsheet, entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14405182

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹21666 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dany615

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
chyeitidhakifale

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0