Đang Thực Hiện

Fill in a Spreadsheet with Data

Fill Words and Typing [url removed, login to view] in Power Point

Kỹ năng: Excel, Microsoft Exchange

Xem thêm: typing data spreadsheet job, power point data processing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14671539

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹23958 cho công việc này

lolamahmoudattia

fast accurate data entry Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones ₹13888.5 INR - fast accurate data entry ₹13888.5 INR - can represent data in a professional way

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cularmarko11

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0