Đã hoàn thành

Fill in a Spreadsheet with Data - 584 companies

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ggorgulho với giá R$344 BRL trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Estamos buscando um candidato que tenha familiaridade com internet e excel para efetuar o levantamento de dados cadastrais de 584 empresas. Iremos informar o web-site onde a pesquisa deverá ser efetuada e daremos orientação de quais dados deverão ser registrados. Os dados cadastrais das empresas deverão ser informados em planilha excel com formato pré-definido por nós. O trabalho deverá ser finalizado até, no máximo, 23/04 às 17:00 hrs, sendo que diariamente até as 12:00 hrs o contratado deve enviar por e-mail listas parciais. Ou seja:

Dia 21/04 até 12:00 - 146 empresas

Dia 22/04 até 12:00 - 146 empresas

Dia 23/04 até 12:00 - 146 empresas

Dia 23/04 até 17:00 - 146 empresas

Idioma: português

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online