Còn mở

Fill in a Spreadsheet with Data - reformat

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £3 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£2 - £5 GBP / hour
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

basic fix to some product information

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online