Đã hoàn thành

Fill in a spreadsheet with data from a website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi asifdwan với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Fill in attached Spreadsheet with Data from [url removed, login to view]:la-calera. Every listing must be entered following the attached guide. An image from each listing must be saved into a folder and labeled as indicated.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online