Đã hoàn thành

Filling in a spreadsheet

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sergiuloghin với giá $10 AUD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 AUD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

1. Copy reviews from Kidspot and transfer onto spreadsheet provided (see example)

2. Copy reviews from facebook page - [url removed, login to view]

and transfer information onto to spreadsheet provided

$[url removed, login to view] per hour

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online