Đã đóng

Filling in a spreadsheet

Dự án này đã nhận được 82 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 AUD / hour
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

1. Copy reviews from Kidspot and transfer onto spreadsheet provided (see example)

2. Copy reviews from facebook page - [url removed, login to view]

and transfer information onto to spreadsheet provided

$[url removed, login to view] per hour

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online