Đã đóng

Find Information from Websites

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹27525 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Propagation & promotion of New concept of ' Organic-Art'

The Aim for propagation of the concept of "Organic Art" (Jaivik Art) on Bark canvas of Palm/Bamboo trees ...can enjoy & get connected with the natural textures & colors of layers of dried flowers/leaves etc created by 'Super Power'. under the concept of ''Eco Friendly Art".In this creativity Not using any chemical-based colors & papers as canvas thus to save trees & environment,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online