Đã đóng

Find 150 local qualified SEO leads using my step by step method

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need someone that can use my step by step process to generate a leads list of 150 qualified leads for me. It's an easy process but will require going to multiple sites and doing some searching online to find company information needed to qualify a lead. Will give more information in messages. Thanks, only qualified people apply, leads will be local to two cities for my SEO company.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online