Đã hoàn thành

Fix My Excel Sheet Calculations

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tw1tchineye với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Fix my Excel calculating functions. I have an excel spreadsheet where I need some columns to automatically calculate. I have marked up the current version so you can see where I need autocalculation functionality

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online