Đã hoàn thành

£10 - £20 GBP

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Motiurlaw với giá £40 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

I have a spreadsheet containing 7500 rows of different colour names that need to be cleaned/standardised or translated to English.

The original names are in Column A and I need the new names filled in Column B. For example:

Col A (original) Col B (new)

Amber glow Orange, amber

Blk Black

It is an easy job but I don't have the time to do it and need to carry on with other work.

I hope someone can help.

Many thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online