Còn mở

Get Data Entry Done

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $26 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Find the music submission or personal emails of 150 youtube 'Vloggers'. NO GAMING CHANNELS. Only daily Vloggers who document their personal lives, you tubers that make movie style travel videos, travel videos, beauty channels, etc. Fill out information onto the google spreadsheet provided.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online