Đã đóng

Get Data Entry Done

Dự án này đã nhận được 120 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $93 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
120
Mô tả dự án

We build a new website with Magneto, I need to add items.

I will submit a list of item numbers and prices, and you need to go on the manufactures website, and copy the info and the pictures.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online