Đang Thực Hiện

Get Data Entry Done

I have a data analysis task.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: get job data entry, get miney data entry, entry data get, php mysql entry data, google entry data, smart entry data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pune, India

Mã Dự Án: #13793332

Đã trao cho:

$277 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $361 cho công việc này

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$444 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
chinvirocel

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
maymillet

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0