Đã đóng

Get Data Entry Done

Dự án này đã được trao cho splloganathan17 với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I have an almost completed Excel 2007 form. All that is needed is to set the tab order. I have tried to do this myself, but my use of VBA is limited and what I wrote doesn't work. But my efforts do provide a list of addresses in the tab order I want. The tab order is listed in a VBA module with the command "Set TabOrder". I have also provided the tab order in column Q beside the form. What I need is for the tab order to work and to add the checkboxes to the tab order after last field in cell M49. NOTE: The form is protected but no password was used.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online