Đã Hủy

Get Data Entry Done

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel, Tìm kiếm web

Xem thêm: entry data word excel, entry data get, entry data vba excel, entry data web excel, entry data tally excel, entry data mysql excel, entry data sheet excel, php mysql entry data, google entry data, smart entry data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) SHYAMNAGAR, India

Mã Dự Án: #14390321

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹975 cho công việc này

₹900 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
amardeep08129

A proposal has not yet been provided

₹1050 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0