Đang Thực Hiện

Get Data Entry Done

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: entry data get

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14391143

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹16666 cho công việc này

cjosy

A proposal has not yet been provided

₹16666 INR trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0