Get Data Entry Done - 20/03/2017 15:08 EDT

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 117

Mô Tả Dự Án

Data Entry project to develop a contacts list from ZoomInfo.com. Simple data entry of 100 companies. Each company you will need to enter the data for all of the C-Level and VP-Level, if there are less than 10 in total for those levels then please pull the Director Level. Should be around 1500 lines of Data. First Name, Last Name, Email, Phone, Revenue, Address, Corporate Phone.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online