Help with Business Finance

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Existing Financial Model for a Real Estate Model needs updating and extended from a 2016 start model to a 2017 start model and extension from 20 years to 25 years, IRR, Cash Flow, Equity Return needs to be adjusted. From this would then like to also prepare a powerpoint with graphs and charts showing financial results.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online