Đã hoàn thành

Help with Business Finance

Dự án này đã kết thúc thành công bởi madhurna với giá $294 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Existing Financial Model for a Real Estate Model needs updating and extended from a 2016 start model to a 2017 start model and extension from 20 years to 25 years, IRR, Cash Flow, Equity Return needs to be adjusted. From this would then like to also prepare a powerpoint with graphs and charts showing financial results.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online