Còn mở

Hire a Data Entry Clerk

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $5 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

We require a manual quality control of data every 15 min during out of office hours (Monday to Thursday 5PM-9AM, Friday 5PM to Monday 9AM). Work involves a simple 3-minute IF statement calculation of real-time data every 15 minutes. We require notification of results via email.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online