Đã Hủy

Hire a Data Entry Clerk

data entry

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Trợ lí trực tuyến

Xem thêm: hire data entry clerk, data entry freelance hire, data entry hire, data entry immediate hire, data entry projects hire

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14678845

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

ronjmkay210608

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0