Đã hoàn thành

Hire an Excel Expert

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Attractionnet với giá $55 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

We are looking for someone who can scrub property data from a website and put it into an excel document. We want data on properties that are delinquent on taxes and facing sheriff sales. We want the spreadsheet to show

Address of property

Property description

Property type

Mailing address (if different)

Name of owner

Purchase date

Purchase amount

Years delinquent

Amount delinquent

Opening bid

Market value

We also want space to add a photo of each property.

All details can be found on the website. No outside research required

We would like the list to exclude the following properties

Properties fewer than 3 years delinquent

Properties last sold before 1970

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online