Đã đóng

Hire an Excel Expert

Dự án này đã được trao cho P0L với giá $500 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I have 30 months of MYOB information and separate information regarding rental car utilisation. I need graphs to show the trend and also need to relate car utilisation rates with monthly income. If the average utilisation is for example 65%, I then want a forecast graph for the next three years showing forecast earnings at 68%, 70% and 73%

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online