Đã hoàn thành

Import a batch of Excel spreadsheets into a SQL server database

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mahmoud249 với giá $30 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

I have a collection of 300 Excel spreadsheets (800MB) that I would like imported into a SQL server database. I will provide access to the SQL server database. - Each sheet has to be named to match the file name it is was imported from.

This may need some form of automation, since there is a lot of data.

The terms of payment is as follows;

1. I will set a 50% milestone payment when you have imported 1 spreadsheet - this is to demonstrate that you know how to use SQL server.

2. I will release the 50% milestone once 100 the excel spreadsheets have been imported

3. I will release the final milestone when all spreadsheets have been imported.

4. I do not release payment in advance, please do not ask.

5. What you bid, is what I pay, please do not ask for more money than your bid.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online