Đã đóng

LinkedIn Data Lookup -- 2

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $81 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$75 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi, we need a team of min. 5 with atleast 2 LinkedIn premium accounts to get some details of each given company. Quality and delivery time does really matter. Please, send us a screenshot of your LinkedIn premium account. You are bound to NDA if we hire. More details personally. All proposals without screenshot will be rejected.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online