Đã đóng

LinkedIn Data Lookup

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $81 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$75 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hi, we need a team of min. 5 with atleast 2 LinkedIn premium accounts to get some details of each given company. Quality and delivery time does really matter. Please, send us a screenshot of your LinkedIn premium account. You are bound to NDA if we hire. More details personally.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online