Đã đóng

List urls from two websites of similar pages

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $37 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

We are moving a website and the urls have changed - we need someone to go through both websites matching listing the urls for one website and matching them with pages on the new website - we need this done asap.

e.g.

[url removed, login to view] - [url removed, login to view]

[url removed, login to view] - [url removed, login to view]

Categories and subcategories only. (approx 80 pages (likely less than this))

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online