Đã đóng

Looking for a Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 76 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1069 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

I am looking for a virtual assistant who can help me to organize my meetings, daily schedules, email, chat etc.,

The working hours are flexible and very good payment for right candidates.

Happy bidding!!!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online