Đã hoàn thành

MSAccess function for OLEUnbound to Excel worksheet display

Dự án này đã kết thúc thành công bởi workerbee1974 với giá $155 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Create or implement a VBA function to select an Excel worksheet for OLEUnbound display in MSAccess report. Worksheet name is dynamic and stored in MSAccess table.

OLEUnbound function exists and functional, but Excel file name is static. I need to use file name from MSAccess table.

Alternative is to use same concept except OLEUnbound to graphic image, getting image name from MSAccess table.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online