MSAccess function for OLEUnbound to Excel worksheet display

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Create or implement a VBA function to select an Excel worksheet for OLEUnbound display in MSAccess report. Worksheet name is dynamic and stored in MSAccess table.

OLEUnbound function exists and functional, but Excel file name is static. I need to use file name from MSAccess table.

Alternative is to use same concept except OLEUnbound to graphic image, getting image name from MSAccess table.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online