Còn mở

Mengisikan sebuah Lembar Kerja dengan Data

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là Rp1022693 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp300000 - Rp2500000 IDR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

input data atau laporan keuangan atau lainnya

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online