Đang Thực Hiện

Mengisikan sebuah Lembar Kerja dengan Data

input data atau laporan keuangan atau lainnya

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel, Powerpoint, Word

Xem thêm: mengisikan sebuah lembar kerja, laporan data dengan excel, laporan entry data, mencari data dengan web, menghitung data dengan excel, pemasukan data dengan

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bogor, Indonesia

Mã Dự Án: #14083920

Đã trao cho:

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp5555555 cho công việc này

abackjahids

Hi, I am interest and ready to work with this project. I have confident enough and i have a good skill in your require subject and also 1 year working experience..so,i can complete this with a good success. So, i Thêm

Rp5555555 IDR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.3