Đã đóng

NBA Data for two seasons

Dự án này đã được trao cho nmarkovickv với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need help gathering National Basketball Association data for the 2015 – 2016 and 2016 – 2017 seasons. Attached is the template I need filled out. I need every regular season and playoff season game totaling around 1500 games per season. There are only two sites where I need the data from ([url removed, login to view] & [url removed, login to view]) . If you want to scrape 10 games and I can check your data – great. Also, if this project is successful then I will want 3 additional seasons. If this is successful, I will guarantee additional data scraping work, a bonus and a stellar review.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online