Còn mở

Parse Data from Excel Column and Create 2 New Columns

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $128 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We have a spreadsheet approximately 20K Rows. Attached is the list of what needs to be parsed and added to the Columns Manufacturer and Model. I did the First few so you see what i want.

We need someone to Parse the Description and create a MFG and Part number column from the Title.

Titles look like this

FuturePlus Systems Hub Interface Analysis System Probe FS2225

I would expect the MFG to be as FuturePlus Systems and the Model is FS2225

Electroglas Wafer Prober 1031 w/ Olympus Microscope Head

MFG: Electroglas Part Number 1031

I-TECH Model IFC-4016-04E, Fibre Channel Analysis System, Finisar FCM-8519-2-T-4

MFG: I-TECH Model: IFC-4016-04E

Marathon Electric TQA56A34F7A 115/230V 1/3 HP 3450 RPM 1 Phase Motor 151-015-12

MFG: Marathon Electric Model TQA56A34F7A

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online